За нас

ГАРД е Гилдия на Артистите Работещи в Дублажа, част от Съюза на Артистите в България. ГАРД е професионална организация със синдикални функции. Мисията на ГАРД е да регламентира ясни и точни правила за работа в сферата на професионалния дублаж. Което включва достойно, адекватно на пазара и икономическата среда възнаграждение, спазване на законите на Репулбика България от всички участници на медийния пазар, утвърждаване на добри практики, поддържане и изискване на възможно най­добро качество в художествено и техническо отношение.

Изберете точния глас за вашия проект, защото точният глас продава по-­добре!

 Ако имате нужда от професионален глас за вашата реклама, обучително видео, презентация, трейлър, видео игра, филм, песен, мобилно приложение, автоматична система за обслужване на клиенти или друго, с помощта на ГАРД можете да се свържте с подходящите артисти. ГАРД гарантира за качеството на услугата, която предлага!

ГАРД се представлява от Управителен Съвет.

В момента негови членове са: Гергана Стоянова (Председател), Таня Димитрова, Христина Ибришимова, Атанас Сребрев и Ивайло Велчев