Изработка на реклами

Общи условия

 

Всеки един продукт, изработен от артист-изпълнител е под закрилата на Закона за авторско право и сродните му права. Тези права възникват в момента на създаване на произведението и са изцяло в полза на автора/изпълнителя. За да придобиете правото да ползвате съответния продукт за вашите нужди, трябва да откупите това право от него. 

Всеки начин на ползване и всеки времеви период се заплащат отделно, а времевите периоди са неделими. Примери за различни начини на ползване (без това да е изчерпателно) са: телевизия, радио, интернет, метро, киносалони, телефони, мобилни приложения, компютърни игри, детски играчки, магазини, молове, банки, градски транспорт и т.н.

Копирането на вече направен запис от едно произведение в друго се счита за създаване на НОВ продукт, който се заплаща отделно!

Всяко нерегламентирано, недоговорено и неплатено използване е нарушение на ЗАПСП, както и на Закона за Радиото и Телевизията!

 

Публикуваните тук цени са МИНИМАЛНИТЕ защитни прагове, приети на Общо Събрание на ГАРД и съгласувани с УС на САБ.

Тези цени не са фиксирани и подлежат на договаряне, но не могат да бъдат по-ниски от минималните!


 

Минимални защитни прагове

 

Видео реклами

 

1. За озвучаване на видео клип – 200 лв. минимум (цената включва 2 месеца* права за телевизинно излъчване)

1.1. При озвучаване на един и същи видео клип с различни начала и/или опашки – по 50 % от осн. цена за всяка от тях;
1.2. При копиране на вече направен запис или озвучаване на един видео клип и разделянето му на няколко по-кратки варианта, всеки от тях се смята за самостоятелен рекламен продукт и се заплаща отделно по тарифата от т. 1;
1.3. За частична промяна (не по вина на артиста) – 50 % от осн. цена;
1.4. За цялостна промяна (не по вина на артиста) – 100 % заплащане на осн. цена;
1.5. Всяка промяна на видео клип, който вече е излъчван в ефир се счита за изработка на нов клип по тарифата от т.1;
1.6. За записване на слоган – 200лв. и подписване на договор с организация за колекивно управление на правата на артистите-изпълнители - “Артистаутор” за периода и условията на използване;

 

2. За запис на видео реклама предназначена за немедийно разпространение - 200 лв. минимум за всеки отделен канал на разпространение; (цената включва 2 месеца* права за един канал на разпространение). Примери за такива канали са:

 • киносалони
 • метро
 • търговски обекти (банки, молове, магазини)
 • мобилни приложения
 • театрални салони
 • спортни събития
 • всички други форми на немедийно разпространение
2.1. При промяна на видео клип за немедийно разпространение  важат  тарифите от т. 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5;

 

3. За озвучаване на видео реклами и рекламни филми с времетраене над 30 сек. – цена по договаряне, но не по-ниска от тарифата по т. 1.

 

4. За записване на вокали - цената е 50% по-висока за всички по-горе изброени

 


 

Аудио реклами

 

1. За озвучаване на аудио клип – 80лв. минимум; (цената включва 2 месеца* права за радио излъчване)

1.1. При озвучаване на един и същи аудио клип с различни начала и/или опашки – по 50 % от осн. цена за всяка от тях;
1.2. При копиране на вече направен запис или озвучаване на един аудио клип и разделянето му на няколко по-кратки варианта, всеки от тях се смята за самостоятелен рекламен продукт и се заплаща отделно по тарифата от т. 1;
1.3. За частична промяна (не по вина на артиста) – 50 % от осн. цена;
1.4. За цялостна промяна (не по вина на артиста) – 100 % заплащане на осн. цена;
1.5. Всяка промяна на аудио клип, който вече е излъчван в ефир се счита за изработка на нов клип по тарифата от т.1;
1.6. За записване на слоган – 80лв. и подписване на договор с организация за колекивно управление на правата на артистите-изпълнители - “Артистаутор” за периода и условията на използване;
 

2. За запис на аудио реклама предназначена за немедийно разпространение - 80 лв. минимум за всеки отделен начин на разпространение; (цената включва 2 месеца* права един канал на разпространение). Примери за такива начини са:

 • киносалони
 • метро
 • търговски обекти (банки, молове, магазини)
 • мобилни приложения
 • театрални салони
 • спортни събития
 • всички други форми на немедийно разпространение
2.1. При промяна на аудио клип за немедийно разпространение  важат  тарифите от т. 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5;

 

3. За озвучаване на аудио реклами и рекламни филми с времетраене над 30 сек. – цена по договаряне, но не по-ниска от тарифата по т. 1.

 

4. За записване на вокали - цената е 50% по-висока за всички по-горе изброени

 


 

Интернет реклами

 

1. За озвучаване на видео клип – 200 лв. минимум - цената включва 2 месеца* права за он-лайн рекламна кампания (излъчване като непоискано търговско съобщение**)

1.1. При озвучаване на един и същи видео клип с различни начала и/или опашки – по 50 % от осн. цена за всяка от тях;
1.2. При копиране на вече направен запис или озвучаване на един видео клип и разделянето му на няколко по-кратки варианта, всеки от тях се смята за самостоятелен рекламен продукт и се заплаща отделно по тарифата от т. 1;
1.3. За частична промяна (не по вина на артиста) – 50 % от осн. цена;
1.4. За цялостна промяна (не по вина на артиста) – 100 % заплащане на осн. цена;
1.5. Всяка промяна на видео клип, който вече е използван он-лайн се счита за изработка на нов клип по тарифата от т.1
1.6. За записване на слоган – 200лв. и подписване на договор с организация за колекивно управление на правата на артистите-изпълнители - “Артистаутор” за периода и условията на използване;
1.7. Качване на вече записан клип в сайта на рекламодателя, неговия официален YouTube канал или официален профил в социалните мрежи -  цена по договаряне, но не по-ниска от тарифата по т.1 на година.
**Примери за непоискано търговско съобщение: (изброяването не е изчерпателно) pre-roll video, спонсорирана реклама, pop-up реклами.
 

 

2. За озвучаване на Интернет реклами и рекламни филми с времетраене над 30 сек - цена по договаряне, но не по-ниска от тарифата по т.1

 

3. За записване на вокали - цената е 50% по-висока за всички по-горе изброени
 

 


*При откупуване правата на всеки клип за срок по-дълъг от 2 месеца, се прилагат действащите тарифи на Организацията за колекивно управление на правата на артистите-изпълнители - “Артистаутор”.