Присъедини се

Искаш гласа ти да бъде включен в Каталога на ГАРД? Лесно е! Стани член на ГАРД!

ГАРД е една от Гилдиите към Съюза на Артистите в България ­ САБ

 

За да станете член на САБ и ГАРД е нужно:

 

Членуването в САБ дава следните предимства (за ­подробна информация, посетете сайта на САБ)

● Представителност -­ легитимира професионалната принадлежност на членовете на Съюза в страната и по света

● безплатна юридическа защита

● информация за дейността на САБ, както за културните събития в страната и по света

● социални придобивки и право на обществена инициатива

● гарантиране на справедливо заплащане

● членството във FIA, което е отбелязано на членската карта - дава възможност за отстъпки до 100% в Европейски културни институти. 

Участие в здравен спомагателен фонд към САБ. 

 

Права на членовете на ГАРД: 

● Всички гореизброени 

● Да изискват уговорените минимални възнаграждения ­

● Съдействие при решаване на професионални казуси 

● Да присъстват и гласуват на ОС на ГАРД

● Да избират и да бъдат избирани за членове на УС на ГАРД 

● Да гласуват при избора на носител на наградата “Златен глас” за постижения в озвучаването

● Да бъдат включени в уеб сайт на ГАРД -­ каталог с аудио-записи.

 

Задължения на членовете: 

● Да спазват устава на САБ, правилника на ГАРД и договорените минимални възнаграждения.

● Да информират своевременно ръководството на ГАРД, когато има някакъв проблем, за да се вземат адекватни мерки за решаването му. 

● Да присъстват на общите събрания на ГАРД 

● Да плащат годишния си членски внос.

 

Членски внос:

Към момента членският внос е 30лв на година към САБ и 12лв на година към ГАРД ­ общо 42лв. УС на ГАРД взе решение за новоприети членове на САБ, членството в ГАРД  за календарната 2016г да бъде безплатно. Това не отменя членския внос към САБ. 

● За студенти членският внос е 22лв

● За пенсионери е 12лв

● Няма проблем да си член на няколко гилдии, тогава имаш една основна (например кукли), а в другата си асоцииран член. Плаща се допълнително само таксата за Гилдията ­ 12лв. Студентите също се водят асоциирани членове.

● Асоциираните членове нямат право да бъдат избирани в Управителния съвет на Гилдията