Цени и права

Цената за създаване на аудиозаписи се формира от два компонента - изработка и право на ползване.

Цената за изработка включва и минимален период от време, в който можете да ползвате продукта по определен начин.

На тази страница ще намерите информация за начините на ценообразуване спрямо различните проекти, нужди и ситуации. Публикуваните тук цени са МИНИМАЛНИТЕ защитни прагове за изработка, приети на Общо Събрание на ГАРД и съгласувани с УС на САБ.

Тези цени не са фиксирани и подлежат на договаряне, но не могат да бъдат по-ниски от минималните! 

Изработка на реклами

Цени за дублаж на филмови и телевизионни продукции по системата Lip Sync (Нахсинхрон)